หงสาสีนิล

สารบัญ
ปรับตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
ลด
เพิ่ม
สีพื้นหลัง
A
A
A
A
A
แชร์
     ตำหนักราชครูมีนาฬิกาแดดอันมโหฬารอยู่เรือนหนึ่ง มีตัวเลขบอกเวลาบนหน้าปัดเยอะกว่าเดิมมาก ก่อนหน้าก็ไม่ได้มีมากถึงเพียงนี้ ทว่าจ้งเยียนได้ความคิดมาจากองค์หญิงอีเหรินจึงเสริมรายละเอียดเข้าไป แบ่งวันหนึ่งออกเป็นสิบสองช่วงเวลา จากนั้นแต่ละช่วงเวลาก็แบ...
ขอบคุณค่ะ คุณท่าน

สนับสนุนผู้แต่ง เพื่อนำเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมให้กับคุณท่านค่ะ

เปิดทันที
ปลดล็อกตอนต่อไปโดยอัตโนมัติ
เปิดตอนนี้ใช้
3 ถุงแดง
ถุงแดงคงเหลือ
0 ถุงแดง

นิยายแนะนำจากท่านเทพเทียนเป่าตี้