หงสาสีนิล (จบ)

สารบัญ
ปรับตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
ลด
เพิ่ม
สีพื้นหลัง
A
A
A
A
A
รีเซ็ต
แชร์
     ตำหนักราชครูมีนาฬิกาแดดอันมโหฬารอยู่เรือนหนึ่ง มีตัวเลขบอกเวลาบนหน้าปัดเยอะกว่าเดิมมาก ก่อนหน้าก็ไม่ได้มีมากถึงเพียงนี้ ทว่าจ้งเยียนได้ความคิดมาจากองค์หญิงอีเหรินจึงเสริมรายละเอียดเข้าไป แบ่งวันหนึ่งออกเป็นสิบสองช่วงเวลา จากนั้นแต่ละช่วงเวลาก็แบ...
ขอบคุณค่ะ คุณท่าน

สนับสนุนผู้แต่ง เพื่อสร้างสรรค์เรื่องราวที่ยอดเยี่ยมแด่คุณท่านเจ้าค่ะ

เปิดทันที
ปลดล็อกตอนต่อไปโดยอัตโนมัติ
เปิดใช้ตอนนี้
3 ถุงแดง
ถุงแดงคงเหลือ
0 ถุงแดง

นิยายแนะนำจากท่านเทพเทียนเป่าตี้