คัมภีร์ลับแห่งฉางอัน 【แปลจบแล้ว】

สารบัญ
ปรับตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
ลด
เพิ่ม
สีพื้นหลัง
A
A
A
A
A
แชร์
        เมื่อคืนเมืองฉางอันมีหิมะโปรยปราย ถนนภายในเมืองล้วนมีหิมะทับถม อาจเป็นเพราะอากาศที่หนาวเย็น ถนนจูเชว่จึงมีคนสัญจรไปมาเพียงบางตาเท่านั้น ผิดกับโรงสุราที่มีลูกค้าแวะเวียนไปใช้บริการอย่างคับคั่ง ...
ขอบคุณค่ะ คุณท่าน

สนับสนุนผู้แต่ง เพื่อนำเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมให้กับคุณท่านค่ะ

เปิดทันที
ปลดล็อกตอนต่อไปโดยอัตโนมัติ
เปิดตอนนี้ใช้
4 ถุงแดง
ถุงแดงคงเหลือ
0 ถุงแดง

นิยายแนะนำจากท่านเทพเทียนเป่าตี้