ทะลุมิติไปเป็นแพทย์หญิงชนบทตัวน้อยๆ : ความมั่งคั่งร่ำรวยมาถึงประตูของท่านแล้ว 【แปลจบแล้ว】

สารบัญ
ปรับตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
ลด
เพิ่ม
สีพื้นหลัง
A
A
A
A
A
รีเซ็ต
แชร์
         “ทั้งหกกรม พวกเราต้องการเพียงกรมยุทธนาการ ต้องมีคนของเราที่ตัดสินเรื่องนานาในกรมยุทธนาการได้ เมื่อมีกรมยุทธนาการแล้ว พวกเราก็จะสามารถทำหน้าไม้สั้นได้อย่างเปิดเผย ให้จวนเยี่ยนอ๋อง จวนฉู่อ๋อง และทัพตระกูลหง สนับสนุนจ้าวเช่อขึ้นเป็นเสนาบดีกรมยุ...
ขอบคุณค่ะ คุณท่าน

สนับสนุนผู้แต่ง เพื่อสร้างสรรค์เรื่องราวที่ยอดเยี่ยมแด่คุณท่านเจ้าค่ะ

เปิดทันที
ปลดล็อกตอนต่อไปโดยอัตโนมัติ
เปิดใช้ตอนนี้
3 ถุงแดง
ถุงแดงคงเหลือ
0 ถุงแดง

นิยายแนะนำจากท่านเทพเทียนเป่าตี้